fbpx

108 names of Kubera

 1. Om Kuberaya Namah
 2. Om Dhanadaya Namah
 3. Om Srimati Namah
 4. Om Yakshesaya Namah
 5. Om Gugyakaswaraya Namah
 6. Om Needhisiya Namah
 7. Om Sankara Sakaya Namah
 8. Om Mahalakshmi Niwasadhve Namah
 9. Om Maha Padma Nedhisiya Namah
 10. Om Poornaya Namah
 11. Om Padmaneethiswaraya Namah
 12. Om Sankagya Nithi Nadha Namah
 13. Om Makaragya Nithi Priya Namah
 14. Om Sookachhappa Vidhisiya Namah
 15. Om Mukunda Nithi Nayakaya Namah
 16. Om Kundakyanadhinathya Namah
 17. Om Neela Nithyadipaya Namah
 18. Om mahathya Namah
 19. Om Varaniti adipiya Namah
 20. Om Poojyaya Namah
 21. Om Lakshmi Sambraidya Dayakya Namah
 22. Om Ilapapadyaya Namah
 23. Om Kosadeesaya Namah
 24. Om Kulodisaya Namah
 25. Om Ashvarudiya Namah
 26. Om Visvamonthyaka Namah
 27. Om Visheshagnaya Namah
 28. Om Visharadaya Namah
 29. Om Nalakooparathadaya Namah
 30. Om Manigreeva Pithre Namah
 31. Om Kootamandraya Namah
 32. Om Vaishravanaya Namah
 33. Om Chitra Laka Manapriyaya Namah
 34. Om Eykapinkaya Namah
 35. Om Alaka deeyascye Namah
 36. Om Boulasathya Namah
 37. Om Navavahanya Namah
 38. Om Kailaic Saila Nilaya Namah
 39. Om Rajyer daya Namah
 40. Om Revanakrajaya Namah
 41. Om Ehitra Chantraja Namah
 42. Om Udhyana Viharaya Namah
 43. Om Sookuthukalaya Namah
 44. Om Mahuthaya Namah
 45. Om Mahapragyaya Namah
 46. Om Sadhpushpaka Vahanaya Namah
 47. Om Sarvabonmaya Namah
 48. Om Anganathya Namah
 49. Om Somaya Namah
 50. Om Sowyadikeswaraya Namah
 51. Om Punyathmaha Namah
 52. Om Provuhuthasria’s Namah
 53. Om Savapuriya laneswaraya Namah
 54. Om Nithya Kurthaya Namah
 55. Om Needhivetra Namah
 56. Om Lankaprakthana Nayakaya Namah
 57. Om Yaujaya Namah
 58. Om Paramasanthathmana Namah
 59. Om Yaksharaje Namah
 60. Om Yakshaniviruthaya Namah
 61. Om Kannaresaya Namah
 62. Om Simpurushaya Namah
 63. Om Nathaya Namah
 64. Om Katkayuthaya Namah
 65. Om Vasinev Namah
 66. Om Esana Dahshi Namah
 67. Om Vayuvasamasaraja Namah
 68. Om Dharmamargainirathya Namah
 69. Om Dharmasammuka Samstitiya Namah
 70. Om Nitheswaraya Namah
 71. Om Dhanakasyaya Namah
 72. Om Ashtalakshmi Yastrithalaya Namah
 73. Om Manushyadharmaya Namah
 74. Om Sathviruthaya Namah
 75. Om Koslakshmi Sadahavasya Namah
 76. Om Dhanalakshmi Nithyavasaya Namah
 77. Om Danyalakshmi Nivasabhuve Namah
 78. Om Ashwalakshmi Sadahavasya Namah
 79. Om Gaja Lakshmi Striyalaya Namah
 80. Om Rajayalakshmi Janmakeyaya Namah
 81. Om Dhirya Lakshmi Kirupsaraya Namah
 82. Om Akandaishwarya Samynkthaya Namah
 83. Om Nithya Dandhaya Namah
 84. Om Sukasrayaya Namah
 85. Om Nithyathraya Namah
 86. Om Nirasaya Namah
 87. Om Nirupathravaya Namah
 88. Om Nityakamaya Namah
 89. Om Nirukankshyaya Namah
 90. Om Niurpathigavasabhuve Namah
 91. Om Shanthya Namah
 92. Om Sarvogunobedaya Namah
 93. Om Sarvagyaya Namah
 94. Om Sarasammadhaya Namah
 95. Om Sarvanikarunapathraya Namah
 96. Om Sadhanandha Krupalaya Namah
 97. Om Gandharvakulasamsevyaya Namah
 98. Om Sowgangdikusamapriyaya Namah
 99. Om Swrnanagaravasaya Namah
 100. Om Nithipwta Samasrayaya Namah
 101. Om Mamamerudhvasthayene Namah
 102. Om Dhustyaya Namah
 103. Om Supranarajeshtaya Namah
 104. Om Sivapoojarathaya Namah
 105. Om Anakaya Namah
 106. Om Rajayoga Samaukuthya Namah
 107. Om Rajasekera Poojakaya Namah
 108. Om Raja Rajaya Namah

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
YouTube
YouTube
Telegram